9:00صبح تا 5:00 بعد از ظهر

زمان پاسخگویی

21-26721971 98+

تلفن پشتیبانی

info@rainersco.com

ایمیل پشتیبانی

سیستم فریم لس

این سیستم از نمای بیرونی به صورت کاملا یکپارچه از شیشه دید می شود.که زیبایی و همگی بودن نمای ساختمان را به دنبال خواهد داشت .

به همگون دلیل امروز استفاده از این نوع نمای شیشه ای در ساختمان های مدرن بسیار

 مورد توجه قرار گرفته است .کاهش خطای انسانی و جلوگیری از پرت مصاله از دیگر مزایای استفاده از این نوع سیستم می باشد .